Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Free2Move Holding AB

Free2Move Holding AB

Free2Move Holding AB
Upplandsgatan 7
111 23 Stockholm

Hemsida:

www.free2move.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Free2move erbjuder produkter och tjänster inom Industriell IoT (Internet of Things) i form av intelligenta sensornätverk som trådlöst samlar in, analyserar, kontrollerar och styr olika enheter.

Teckningsperiod:

3 oktober 2023 - 17 oktober 2023

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

15,19 Mkr

Teckningskurs:

0,086 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

29 september 2023

Värdering:

9,11 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 5:3. En (1) befintlig aktie ger fem (5) teckningsrätter. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

75,8 % av företrädesemissionen är säkerställd. De befintliga aktieägarna Didrik Hamilton (Styrelseordförande) och Leif Syrstad (VD) har via sina respektive bolag åtagit sig genom teckningsåtagande att teckna 2,0 MSEK respektive 1,0 MSEK i Företrädesemissionen. Därmed uppgår teckningsåtaganden till cirka 3,0 MSEK, eller cirka 19,8 procent av Företrädesemissionen. Därutöver har ett antal nya investerare lämnat garantiåtaganden om cirka 8,5 MSEK, motsvarande cirka 56,0 procent av Företrädesemissionen. För emissionsgarantierna utgår en garantiersättning om 12,0 procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning samt 3,0 procent av det garanterade beloppet i form av nya aktier i Bolaget, alternativt till 18,0 procent av det garanterade beloppet i form av nya aktier i Bolaget.

Uppdatering: Bolaget har flyttat fram datumen 1 dag.

Uppdaterat: 2023-09-13

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss