Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Fram Skandinavien AB

Fram Skandinavien AB

Fram Skandinavien AB
Sofielundsgatan 5
753 23 Uppsala

Hemsida:

wearefram.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Fram startar, investerar i och utvecklar digitala bolag från grunden. Bolaget fokuserar på Sydostasien.

Teckningsperiod:

1 februari 2019 - 15 februari 2019

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

15 Mkr

Teckningskurs:

60 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till Lennart Skoglund.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss