Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Fram Skandinavien AB

Fram Skandinavien AB

Fram Skandinavien AB
Sofielundsgatan 5
753 23 Uppsala

Hemsida:

wearefram.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Fram startar, investerar i och utvecklar digitala bolag från grunden. Bolaget fokuserar på Sydostasien.

Teckningsperiod:

28 februari 2018 - 28 februari 2018

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

20 Mkr

Teckningskurs:

45 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till Trottholmen AB, Lennart Skoglund, Oracle Asian Fund Ltd, Mangold Fondkommission AB, Gryningskust Holding AB, Tobias Danielsson, Helene Briggert, Göte Johansson, City Capital Partners AB, Konsult Tjänst AB, Håkan Åberg.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss