Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Fragbite Group AB

Fragbite Group AB

Fragbite Group AB
Medborgarplatsen 3, Plan 8
118 72 Stockholm

Hemsida:

www.fragbitegroup.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Fragbite Group är en koncern som utvecklar och publicerar mobilspel samt är verksamt inom e-sport. Publiceringsverksamheten hanterar både egna och externa företags spel. Fragbite Group AB hette tidigare FunRock AB.

Teckningsperiod:

8 juni 2021 - 17 juni 2021

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

25 Mkr

Teckningskurs:

4 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

281,4 Mkr pre-money

Villkor:

Riktad till ett mindre antal investerare. Anordnas av Skills Corporate Finance.

Post:

Övrigt:

FunRock (Fragbite Group) gör en emission på 6,3 miljoner aktier.

Uppdatering: Emissionen blev tidigt fulltecknad och teckningen stängde därför i förtid.

Uppdaterat: 2021-06-17

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss