Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i FM Mattsson Mora Group AB

FM Mattsson Mora Group AB

FM Mattsson Mora Group AB
Östnorsvägen 95
792 95 Mora

Hemsida:

www.fmm-mora.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

FM Mattssons affärsidé är att förse marknaden med vattenkranar, tillbehör och tjänster med kundernas behov i centrum baserat på ledande teknik, attraktiv design samt hög kvalitet. FM Mattsson Mora Group AB hette tidigare Ostnor AB.

Teckningsperiod:

26 februari 2021 - 26 februari 2021

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

3,15 MGBP

Teckningskurs:

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Kvittningsemission riktad till säljarna av Aqualla Brassware Limited.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss