Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i FluoGuide ApS

FluoGuide ApS

FluoGuide ApS
Ole Maaløes Vej 3
Köpenhamn, Danmark

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

FluoGuide har utvecklat en fluorescerande lösning som lyser upp cancer och dess omkringliggande tillväxt.

Teckningsperiod:

1 april 2019 - 15 april 2019

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

15,96 MDKK

Teckningskurs:

14,85 DKK per unit / 4,95 DKK per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

19,8 MDKK pre-money.

Villkor:

En (1) unit består av tre (3) aktier och en vederlagsfri teckningsoption av serie TO 1.

Post:

Minimum 250 units.

Övrigt:

FluoGuide noteras på Spotlight den 7 maj 2019.

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 9,9 MDKK, motsvarande cirka 62 procent av initial emissionsvolym.

Varje teckningsoption berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i FluoGuide till en kurs om 5,95 DKK per aktie. 16 april - 7 maj 2020.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss