Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Filo Mining Corp

Filo Mining Corp

Filo Mining Corp
Suite 2000 - 885 West Georgia Street
Vancouver, BC, Kanada

Hemsida:

www.filo-mining.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Filo Mining äger Filo del Sol, ett gruvprojekt i Chile med en koppar-guld-silver-tillgång. Ingår i Lundin-sfären.

Teckningsperiod:

6 februari 2018 - 6 februari 2018

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

15 MCAD + 2,25 MCAD + 10 MCAD + ev övertilldelning

Teckningskurs:

2,60 CAD

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

15 MCAD i riktad emission till Haywood Securities Inc som placerar aktierna. 2,25 MCAD kan tillkomma via option. 10 MCAD i en icke mäklad private placment, som kan utökas.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss