Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Ferronordic Machines AB

Ferronordic Machines AB

Ferronordic Machines AB
Hovslagargatan 5
114 48 Stockholm

Hemsida:

ferronordic.ru

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Ferronordic Machines sköter försäljning och distribution av Volvomaskiner över hela Ryssland.

Teckningsperiod:

17 oktober 2017 - 25 oktober 2017

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

200 Mkr (+250 Mkr + 67 Mkr i befintliga aktier)

Teckningskurs:

150 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

1 500 Mkr pre-money, exkl preferensaktier som konverteras till stamaktier.

Villkor:

Erbjudandet riktar sig till allmänheten i Sverige samt institutionella investerare i Sverige och utlandet.

Post:

Övrigt:

Ferronordic Machines stamaktier noteras på Nasdaq Stockholm den 31 oktober 2017.

Fyra ankarinvesterare har åtagit sig, förutsatt vissa villkor, att förvärva aktier i Erbjudandet för totalt 175 miljoner kronor, motsvarande 34 % av de Stamaktier som ingår i Erbjudandet och 10 % av stamaktierna i Ferronordic efter Erbjudandets genomförande (exklusive stamaktier som tillkommer genom den tidigare offentliggjorda konverteringen av preferensaktier). Ankarinvesterarna är GLG Partners LP via investeringsfonder som det förvaltar (75 miljoner kronor), LMK Venture Partners AB (50 miljoner kronor), Grenspecialisten Förvaltning AB (25 miljoner kronor) och Vätterleden Aktiebolag (25 miljoner kronor).

Utöver detta erbjudande så finns även ett erbjudande där innehavare av preferensaktier kan konvertera till stamaktier.

Uppdaterat: 2017-10-16

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss