Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Ferroamp Elektronik AB

Ferroamp Elektronik AB

Ferroamp Elektronik AB
Domnarvsgatan 16
163 53 Spånga

Hemsida:

www.ferroamp.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Ferroamp erbjuder ett flertal produkter vilka tillsammans ger ett komplett system med strömutjämning, energilager, elbilsladdning och optimering av solelsproduktion.

Teckningsperiod:

13 oktober 2021 - 13 oktober 2021

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

78,4 Mkr

Teckningskurs:

64 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

788,3 Mkr pre-money

Villkor:

Riktad till Wallenstam AB (1 miljoner aktier) och två ytterligare välrenommerade institutionella investerare.

Post:

Övrigt:

"Det känns väldigt bra att få investera i ett företag som utvecklar nya, unika energilösningar med ett stort framtidsfokus avseende både teknik och hållbarhet. Vi använder sedan ett par år Ferroamps installationer och anläggningar i delar av vår nyproduktion för att styra fastigheternas elsystem och har på så sätt kunnat utvärdera lösningen närmare. Vi vill kunna stödja Ferroamp i utvecklingen framåt med en teknik som kan bidra till en effektiv energiomställning för flera fastighetsägare. Ferroamp har också många idéer och visioner som vi hoppas kunna dra ytterligare nytta av i vår verksamhet längre fram", säger Hans Wallenstam, VD Wallenstam AB.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss