Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Ferroamp Elektronik AB

Ferroamp Elektronik AB

Ferroamp Elektronik AB
Domnarvsgatan 16
163 53 Spånga

Hemsida:

www.ferroamp.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Ferroamp erbjuder ett flertal produkter vilka tillsammans ger ett komplett system med strömutjämning, energilager, elbilsladdning och optimering av solelsproduktion.

Teckningsperiod:

9 september 2020 - 10 september 2020

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

102,1 Mkr

Teckningskurs:

50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

510,6 Mkr pre-money

Villkor:

Riktad emission via ett accelererat bookbuilding-förfarande anordnat av ABG Sundal Collier.

Post:

Övrigt:

Ferroamp inledde efter att marknaden stängt den 9 september 2020 en emission på cirka 2 miljoner aktier, som ska vara klar innan marknaden öppnar den 10 september.

Uppdatering: Ferroamp sålde 2 042 349 aktier till 50 kr per aktie och fick således in 102,1 Mkr. Priser per aktie innebär en rabatt på 22,4 % jämfört med stängningskursen.

Uppdaterat: 2020-09-09

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss