Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Fastator AB

Fastator AB

Fastator AB
Östermalmstorg 5
114 42 Stockholm

Hemsida:

www.fastator.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Fastator investerar i fastighetsbranschen och arbetar med entreprenörsdrivna företag som har kunniga team och stark affärsidé.

Teckningsperiod:

10 december 2021 - 10 december 2021

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

17,79 Mkr

Teckningskurs:

26 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Apportemission riktad till säljarna av Åregården.

Post:

Övrigt:

"De tidigare delägarna av Åregården, TPS Fastigheter AB, väljer att ta köpeskillingen som aktier i Fastator till en teckningskurs om 26 kronor per aktie. Sammantaget erhåller säljarna 684 198 aktier vilket gör dem till en av de tio största aktieägarna i Fastator. Fastators aktiekurs låg den 9 december 2021 på 22,35 kr per aktie."

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss