Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Fastator AB

Fastator AB

Fastator AB
Östermalmstorg 5
114 42 Stockholm

Hemsida:

www.fastator.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Fastator investerar i fastighetsbranschen och arbetar med entreprenörsdrivna företag som har kunniga team och stark affärsidé.

Teckningsperiod:

7 september 2020 - 8 september 2020

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

120 Mkr

Teckningskurs:

120 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

1 720,3 Mkr pre-money

Villkor:

Riktad till svenska och internationella institutionella investerare via ett accelererat bookbuilding-förfarande anordnat av Pareto Securities.

Post:

Övrigt:

Emissionen på ca 100 Mkr inleddes efter att marknaden stängt den 7 september 2020 och ska vara klar innan marknaden öppnar den 8 september.

Uppdatering: Fastator fick in 120 Mkr till 120 kr per aktie. Det innebär en rabatt på 12,7 % jämfört med stängningskursen.

"Teckningskursen i den Riktade Nyemissionen motsvarar en premie om 4,8 procent jämfört med den 30-dagars volymvägda genomsnittskursen."

Uppdaterat: 2020-09-07

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss