Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i FarmPharma AB

FarmPharma AB

FarmPharma AB
Virdings allé 32 B 1tr
754 50 Uppsala

Hemsida:

www.farmpharma.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

FarmPharma kommer att verka inom utveckling och distribution av veterinärmedicinska produkter, men den första produkten är för prevention och behandling av bakterie- och virusinfektioner hos nötkreatur.

Teckningsperiod:

16 januari 2019 - 16 januari 2019

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

2,15 Mkr

Teckningskurs:

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till privata och institutionella investerare.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss