Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Fantasma Games AB

Fantasma Games AB

Fantasma Games AB
Regeringsgatan 88
111 39 Stockholm

Hemsida:

www.fantasmagames.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Fantasma Games utvecklar inom online gambling där bolagets vinkel är att ta mer intryck från dataspelsvärlden.

Teckningsperiod:

16 september 2021 - 16 september 2021

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

8 Mkr

Teckningskurs:

36,14 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad emission. Tecknas av familjerna Knutsson och Lundström för 3 Mkr totalt, Svea Ekonomi 4 Mkr, samt ett mindre antal investerare.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss