Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Eurocine Vaccines AB

Eurocine Vaccines AB

Eurocine Vaccines AB
Nanna Svartz väg 4
171 65 Solna

Hemsida:

/www.eurocine-vaccines.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Eurocine Vaccines utvecklar vaccin. Bolaget har två vaccinkandidater i sin portfölj - en profylaktisk vaccinkandidat mot Chlamydia trachomatis (Klamydia) och en terapeutisk vaccinkandidat mot Herpes simplexvirus typ 2 (HSV-2).

Teckningsperiod:

11 oktober 2007 - 26 oktober 2007

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

27,1 Mkr

Teckningskurs:

16 kr

Likviddag:

Enligt avräkningsnota.

Avstämningsdag:

9 oktober 2007

Värdering:

Villkor:

Företrädesrätt 1:4

Post:

Övrigt:

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden finns för 80,3 % av emissionen.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss