Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Eurocine Vaccines AB

Eurocine Vaccines AB

Eurocine Vaccines AB
Nanna Svartz väg 4
171 65 Solna

Hemsida:

/www.eurocine-vaccines.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Eurocine Vaccines utvecklar vaccin. Bolaget har två vaccinkandidater i sin portfölj - en profylaktisk vaccinkandidat mot Chlamydia trachomatis (Klamydia) och en terapeutisk vaccinkandidat mot Herpes simplexvirus typ 2 (HSV-2).

Teckningsperiod:

25 mars 2019 - 8 april 2019

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

15,6 Mkr

Teckningskurs:

0,11 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

21 mars 2019

Värdering:

9,4 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 5:3. Varje befintlig aktie berättigar till en (1) teckningsrätt och tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av fem (5) nya aktier.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen är säkerställd genom tecknings- och garantiåtaganden upp till 90,0 procent av det totala emissionsbeloppet.

Uppdaterat: 2019-03-20

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss