Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Eurocine Vaccines AB

Eurocine Vaccines AB

Eurocine Vaccines AB
Nanna Svartz väg 4
171 65 Solna

Hemsida:

/www.eurocine-vaccines.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Eurocine Vaccines utvecklar vaccin. Bolaget har två vaccinkandidater i sin portfölj - en profylaktisk vaccinkandidat mot Chlamydia trachomatis (Klamydia) och en terapeutisk vaccinkandidat mot Herpes simplexvirus typ 2 (HSV-2).

Teckningsperiod:

1 juni 2012 - 15 juni 2012

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

30 Mkr

Teckningskurs:

17 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

28 maj 2012

Värdering:

Pre-money 180 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 1:6.

Post:

Övrigt:

Emissionen är säkerställd till 22 mkr, eller 73 procent, genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

Uppdaterat: 2012-06-11

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss