Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Eurocine Vaccines AB

Eurocine Vaccines AB

Eurocine Vaccines AB
Nanna Svartz väg 4
171 65 Solna

Hemsida:

/www.eurocine-vaccines.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Eurocine Vaccines utvecklar vaccin. Bolaget har två vaccinkandidater i sin portfölj - en profylaktisk vaccinkandidat mot Chlamydia trachomatis (Klamydia) och en terapeutisk vaccinkandidat mot Herpes simplexvirus typ 2 (HSV-2).

Teckningsperiod:

4 oktober 2022 - 18 oktober 2022

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

7,82 Mkr

Teckningskurs:

0,75 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

29 september 2022

Värdering:

13,03 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 3:5. Aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt per varje befintlig aktie. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nyemitterade aktier.

Post:

Övrigt:

Bolaget har erhållit garanti- och teckningsåtaganden om cirka 7,8 MSEK, motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen. Bolagets huvudägare Flerie Invest AB, VD och styrelse har lämnat teckningsåtaganden om sina respektive pro rata andelar av Företrädesemissionen vilket totalt uppgår till cirka 1,4 MSEK, motsvarande cirka 17,7 procent av Företrädesemissionen. Utöver teckningsåtagande ingår Flerie Invest AB Toppgaranti om totalt cirka 33,6 procent, motsvarande cirka 2,6 MSEK av emissionsvolymen. Formue Nord Markedsneutral A/S ingår Bottengaranti om totalt cirka 48,7 procent, motsvarande cirka 3,8 MSEK av emissionsvolymen. Företrädesemissionen omfattas således till cirka 17,7 procent av teckningsåtaganden och cirka 82,3 procent av garantiåtaganden.

Uppdatering: Företrädesemissionen tecknades till totalt cirka 66,5 procent inklusive teckningsförbindelser, innebärande att garantiåtagande om cirka 33,5 procent har aktiverats för en total teckning om 100 procent. Eurocine tillförs därmed cirka 7,8 MSEK före emissionskostnader.

Uppdaterat: 2022-10-19

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss