Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Enorama Pharma AB

Enorama Pharma AB

Enorama Pharma AB
Södergatan 3 4tr
211 34 Malmö

Hemsida:

enorama.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Enorama Pharma erbjuder produkter för personer som vill sluta röka, bland annat i form av medicinska tuggummin.

Teckningsperiod:

26 oktober 2020 - 26 oktober 2020

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

13,08 Mkr

Teckningskurs:

70 kr per unit / 35 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

193,6 Mkr pre-money

Villkor:

Riktad till Gerhard Dal, Per Nilsson, Dan Castillo, Tommy Ure, Tobias Schön, Niclas Löwgren, Oliver Molse, Johan Stein, Strategic Wisdom Nordic AB, Luca di Stefano och Gavalds Holding AB. Vardera unit består av två (2) nyemitterade aktier och en (1) ny teckningsoption av serie 2020/1.

Post:

Övrigt:

Teckningsoptionerna utges vederlagsfritt och ger rätt att teckna aktier till kursen 40 kr per aktie under perioderna 25 – 29 januari 2021, 22 – 26 februari 2021 och 25 – 31 mars 2021.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss