Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Elos Medtech AB

Elos Medtech AB

Elos Medtech AB
Nellickevägen 22
412 63 Göteborg

Hemsida:

elosmedtech.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Elos Medtech är en utvecklings- och produktionspartner av medicinteknikprodukter och komponenter som t ex dentala och ortopediska implantat och instrument.

Teckningsperiod:

20 oktober 2023 - 3 november 2023

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

4 337 Mkr

Teckningskurs:

215 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

17 oktober 2023

Värdering:

1 735 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 5:2. Varje innehavd aktie (oavsett om dessa är av serie A eller B) ger 1 teckningsrätt, varvid 2 teckningsrätter berättigar till teckning av 5 nya aktier av serie B.

Post:

Övrigt:

Obs, 15-28 oktober 2023 är dummy-datum, bolaget har i skrivande stund bara kommunicerat att emissionen ska ske under fjärde kvartalet 2023.

Elos Medtech meddelade i slutet av juli 2023 att de ska göra en företrädesemission på 370 MEUR under fjärde kvartalet. Syftet är att finansiera köpet av Klingel Medical.

Företrädesemissionen kommer att vara fullt garanterad genom ett tecknings- och garantiåtagande från Elos Medtechs huvudägare TA Associates genom EM Intressenter AB.

Uppdatering: Teckningsperioden är 20 oktober - 3 november 2023.

Företrädesemissionen är fullt garanterad genom ett tecknings- och garantiåtagande från Elos Medtechs huvudägare TA Associates, genom EM Intressenter AB. Ingen ersättning utgår för dessa åtaganden.

Uppdaterat: 2023-08-12

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss