Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Ellwee AB

Ellwee AB

Ellwee AB
Magasinsgatan 8C
434 37 Kungsbacka

Hemsida:

/ellweegroup.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

ELLWEE marknadsför och säljer husbilar och husvagnar.

Teckningsperiod:

29 november 2023 - 13 december 2023

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

25,41 Mkr

Teckningskurs:

20 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

27 november 2023

Värdering:

9,08 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 14:5. Aktieägare erhåller fjorton (14) teckningsrätter för varje innehavd aktie. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) aktie.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen är garanterad med 20 MSEK genom ett toppgarantiåtagande. Ingen ersättning utgår för lämnade garantiåtaganden.

Uppdaterat: 2023-11-28

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss