Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Ellwee AB

Ellwee AB

Ellwee AB
Magasinsgatan 8C
434 37 Kungsbacka

Hemsida:

/ellweegroup.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

ELLWEE marknadsför och säljer husbilar och husvagnar.

Teckningsperiod:

15 mars 2022 - 15 mars 2022

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

9 Mkr

Teckningskurs:

0,20 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Apportemission riktad till säljaren av Alsike Maskin.

Post:

Övrigt:

Ellwee köper Alsike Maskin för 42 Mkr, varav 9 Mkr betalas med denna apportemission.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss