Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Ellwee AB

Ellwee AB

Ellwee AB
Magasinsgatan 8C
434 37 Kungsbacka

Hemsida:

/ellweegroup.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

ELLWEE marknadsför och säljer husbilar och husvagnar.

Teckningsperiod:

26 oktober 2021 - 26 oktober 2021

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

29,5 Mkr

Teckningskurs:

1,09 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

47,2 Mkr pre-money

Villkor:

Riktad till befintliga och nya investerare, däribland Per Berglund genom Edvard Berglund Holding Stockholm AB, Jinderman & Partners AB, Polynom Investment AB och Alexander Albedj.

Post:

Övrigt:

Vidare beslutade styrelsen om en riktad emission av lika 27 110 084 teckningsoptioner av serie TO3 till investerarna, dvs lika många som antalet tecknade aktier.

Emissionen görs för att finansiera förvärvet av Upplands Bilforum Fritid AB.

Varje teckningsoption medför rätt att under perioden från den 7 mars 2022 till och med den 14 mars 2022 teckna en (1) aktie i Bolaget till sjuttio (70) procent av det volymvägda genomsnittspriset under perioden 21 februari 2022 till och med 4 mars 2022, dock lägst kvotvärdet och högst 2,5 SEK per aktie. Villkoren för teckningsoptioner av serie TO3 är särskilt anpassade för att tillgodose slutbetalning av det skuldebrev som ställts ut för del av den kontanta delen av köpeskillingen för förvärvet av Upplands Bilforum Fritid AB.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss