Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Ellen AB

Ellen AB

Ellen AB
Barnhusgatan 4
111 23 Stockholm

Hemsida:

/ellen.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Ellen utvecklar och tillhandahåller produkter inom intimhälsa för kvinnor.. Erbjuder bland annat probiotikaprodukter.

Teckningsperiod:

21 januari 2010 - 4 februari 2010

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

23,6 Mkr

Teckningskurs:

1,65 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

18 januari 2010

Värdering:

Pre-money 82,6 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 2:5. Aktieägare erhåller 2 teckningsrätter för varje 1 befintlig aktie. Det krävs 5 teckningsrätter för att teckna 1 ny aktie.

Post:

Övrigt:

Handel med teckningsrätter 21 januari - 1 februari 2010.

Uppdaterat: 2010-01-13

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss