Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Ellen AB

Ellen AB

Ellen AB
Barnhusgatan 4
111 23 Stockholm

Hemsida:

/ellen.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Ellen utvecklar och tillhandahåller produkter inom intimhälsa för kvinnor.. Erbjuder bland annat probiotikaprodukter.

Teckningsperiod:

11 april 2023 - 25 april 2023

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

6,65 Mkr

Teckningskurs:

1 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

6 april 2023

Värdering:

4,43 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 3:2. För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls tre (3) teckningsrätter. Innehav av två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Teckningsförbindelser om totalt cirka 3,05 MSEK och garantiåtaganden om totalt cirka 3,6 MSEK har erhållits och Företrädesemissionen omfattas således till 100 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Garantiåtagandena har erhållits från Bolagets större aktieägare tillika styrelseledamöter Mikael Lövgren (genom bolag) och Sven Mattsson. För garantiåtaganden utgår en garantiersättning i form av kontanter om tio (10) procent av det garanterade beloppet.

Uppdatering: Ellens företrädesemission tecknades till 76,0 % med företrädesrätt och till 15,01 % utan. Garanter får teckna 8,99 %.

Uppdaterat: 2023-05-03

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss