Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Ellen AB

Ellen AB

Ellen AB
Svärdvägen 27, plan 2
182 33 Danderyd

Hemsida:

www.ellenab.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Utvecklar och säljer sanitetsskydd med mjölksyrebakterier.

Teckningsperiod:

7 juni 2005 - 21 juni 2005

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

11,3 Mkr

Teckningskurs:

6,80 kr

Likviddag:

21 juni 2005

Avstämningsdag:

2 juni 2005

Värdering:

Villkor:

Företrädesrätt 1:4

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss