Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Ellen AB

Ellen AB

Ellen AB
Barnhusgatan 4
111 23 Stockholm

Hemsida:

/ellen.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Ellen utvecklar och tillhandahåller produkter inom intimhälsa för kvinnor.. Erbjuder bland annat probiotikaprodukter.

Teckningsperiod:

11 september 2018 - 25 september 2018

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

19,6 Mkr

Teckningskurs:

0,20 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

10 september 2018

Värdering:

34,3 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 4:7. Varje en (1) befintlig aktie i Ellen berättigar till en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter ger rätt att teckna fyra (4) nya aktier.

Post:

Övrigt:

Emissionen omfattas av teckningsförbindelser, avsiktsförklaringar och garantiåtaganden uppgående till sammantaget 15,0 MSEK, motsvarande 76,6 procent.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss