Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Egetis Therapeutics AB

Egetis Therapeutics AB

Egetis Therapeutics AB
Klara Norra Kyrkogata 26
111 22 Stockholm

Hemsida:

www.egetis.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Egetis Therapeutics är ett integrerat läkemedelsbolag, fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas för kommersialisering inom särläkemedelsområdet. Egetis Therapeutics AB hette tidigare PledPharma AB.

Teckningsperiod:

24 januari 2023 - 25 januari 2023

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

210 Mkr

Teckningskurs:

6 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

1 287,5 Mkr pre-money

Villkor:

Riktad emission genom ett accelererat bookbuilding-förfarande anordnat av Carnegie och Bryan, Garnier & Co.

Post:

Övrigt:

Efter att börsen stängt den 24 januari 2023 inledde Egetis en riktad emission på 200 Mkr.

Uppdatering: Egetis fick in 210 Mkr till 6 kr per aktie.

Uppdaterat: 2023-01-25

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss