Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Egetis Therapeutics AB

Egetis Therapeutics AB

Egetis Therapeutics AB
Klara Norra Kyrkogata 26
111 22 Stockholm

Hemsida:

www.egetis.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Egetis Therapeutics är ett integrerat läkemedelsbolag, fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas för kommersialisering inom särläkemedelsområdet. Egetis Therapeutics AB hette tidigare PledPharma AB.

Teckningsperiod:

28 oktober 2020 - 28 oktober 2020

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

334,8 Mkr

Teckningskurs:

5,25 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Apportemission. 63 773 345 aktier betalas till säljarna av Rare Thyroid Therapeutics International AB.

Post:

Övrigt:

Utöver denna apportemission gör PledPharma en företrädesemission på 200 Mkr med övertilldelning på 50 Mkr.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss