Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Egetis Therapeutics AB

Egetis Therapeutics AB

Egetis Therapeutics AB
Klara Norra Kyrkogata 26
111 22 Stockholm

Hemsida:

www.egetis.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Egetis Therapeutics är ett integrerat läkemedelsbolag, fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas för kommersialisering inom särläkemedelsområdet. Egetis Therapeutics AB hette tidigare PledPharma AB.

Teckningsperiod:

15 november 2016 - 29 november 2016

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

406 Mkr

Teckningskurs:

20 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

11 november 2016

Värdering:

568 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 5:7. Varje befintligt aktie i PledPharma, berättigar till en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter ger rätt att teckna fem (5) nya aktier.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen är fullt säkerställd via teckningsåtaganden från befintliga aktieägare motsvarande 34 procent av Företrädesemissionen samt genom ett externt garantikonsortium.

Uppdaterat: 2016-11-14

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss