Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Egetis Therapeutics AB

Egetis Therapeutics AB

Egetis Therapeutics AB
Klara Norra Kyrkogata 26
111 22 Stockholm

Hemsida:

www.egetis.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Egetis Therapeutics är ett integrerat läkemedelsbolag, fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas för kommersialisering inom särläkemedelsområdet. Egetis Therapeutics AB hette tidigare PledPharma AB.

Teckningsperiod:

6 maj 2013 - 20 maj 2013

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

18,6 Mkr

Teckningskurs:

11 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

29 april 2013

Värdering:

Pre-money 223,2 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 1:12.

Post:

Övrigt:

Teckningsförbindelser motsvarande minst respektive ägares pro rata-andel har erhållits från Staffan Persson, Peter Lindell, Carl Rosvall och Anders Ström samt samtliga i bolagets styrelse och ledning. Teckningsförbindelserna motsvarar drygt 50 % av emissionen.

Uppdaterat: 2013-05-08

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss