Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i eEducation Albert AB

eEducation Albert AB

eEducation Albert AB
Polhemsplatsen 5-7
411 03 Göteborg

Hemsida:

hejalbert.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Albert är en app och webbtjänst där barn kan lära sig matematik. Erbjudandet har expanderat och lär nu ut fler ämnen och vänder sig även till tonåringar.

Teckningsperiod:

19 december 2022 - 20 december 2022

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

70 Mkr

Teckningskurs:

17,10 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

303 Mkr pre-money

Villkor:

Riktad emission via bookbuilding anordnad av SEB.

Post:

Övrigt:

eEducation Albert inledde efter marknadens stängning en riktad emission på 70 Mkr som ska vara klar innan marknaden öppnar igen.

Bakgrunden till emissionen är att bolaget även meddelat att de köper tre företag.

Uppdatering: Albert fick in 70 Mkr till 17,10 kr per aktie.

Uppdaterat: 2022-12-20

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss