Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i EcoRub AB

EcoRub AB

EcoRub AB
Kabelg. 9
94331 Öjebyn

Hemsida:

www.ecorub.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

EcoRub är ett utvecklingsbolag som arbetar med ekologiskt gummi – kallat EcoRub. Dvs material som huvudsakligen består av pulveriserade bildäck som binds med plaster och några specialmolekyler. Oftast består det EcoRub till mer än 95 % av återvunna polymerer som gummi och plaster.

Teckningsperiod:

3 oktober 2013 - 17 oktober 2013

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

5,1 Mkr

Teckningskurs:

0,90 kr per unit (0,90 kr per aktie)

Likviddag:

Avstämningsdag:

27 september 2013

Värdering:

5,1 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:1. För varje befintlig aktie, oavsett serie, erhålls en (1) uniträtt. Innehav av en (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit består av en (1) ny B-aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 1B.

Post:

Övrigt:

Innehav av en (1) teckningsoption av serie TO 1B berättigar till teckning av en (1) nyemitterad B-aktie till en kurs om 1,25 SEK. Teckning av B-aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under perioden 1 - 14 mars 2014.

Uppdaterat: 2013-09-24

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss