Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Ecoclime Group AB

Ecoclime Group AB

Ecoclime Group AB
Nytorgsgatan 14
903 30 Umeå

Hemsida:

ecoclime.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Ecoclime är en grupp bolag verksamma på områdena inomhusklimat, recirkulering av energi med minimering av växthusgasutsläpp samt optimering av fastighetsdriften. Ecoclime Group AB hette tidigare Ecoclime Comfort Ceilings AB.

Teckningsperiod:

9 november 2017 - 24 november 2017

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

11,7 Mkr

Teckningskurs:

8,40 kr per unit / 4,20 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

7 november 2017

Värdering:

46,8 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:4. En befintlig aktie ger en (1) uniträtt och det krävs åtta (8) uniträtter för att teckna en (1) ny Unit. 1 unit består av 2 aktier och 1 teckningsoption.

Post:

Övrigt:

I den mån teckningsoptionerna utnyttjas fullt ut för teckning av aktier tillförs Bolaget ytterligare kapital vilket baseras på den teckningskurs för aktierna som då är aktuell (uträkning för detta framgår av villkoren för företrädesemissionen nedan), dock lägst 139 698 SEK (till kvotvärde 10 öre per aktie) och högst 11,3 MSEK (till högsta kurs 8,06 SEK per aktie).

Varje teckningsoption ger en rätt att under tiden från och med den 2 maj 2018 till och med den 15 maj 2018 teckna en (1) aktie i Bolaget till en teckningskurs om 60 procent av volymvägd genomsnittlig handelskurs för Bolagets aktie under 10 handelsdagar innan den 27 april 2018, dock högst 8,06 SEK och lägst 10 öre (kvotvärdet).

Uppdatering: Ecoclime Groups företrädesemission på 11,7 Mkr har nu säkerställts till 70% via teckningsförbindelser från huvudägaren och ett garantikonsortium.

Uppdaterat: 2017-10-30

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss