Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Dustin Group AB

Dustin Group AB

Dustin Group AB
Auguststendalsvägen 7
131 52 Nacka Strand

Hemsida:

www.dustingroup.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Dustin är en återförsäljare av datorer och datortillbehör via postorder och e-handel.

Teckningsperiod:

19 oktober 2018 - 7 november 2018

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

695 Mkr

Teckningskurs:

63 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

17 oktober 2018

Värdering:

4 865 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:7. För varje innehavd Dustinaktie erhålls en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Härutöver erbjuds möjlighet för investerare att anmäla sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter.

Post:

Övrigt:

Den 5 oktober 2018 offentliggörs de exakta villkoren.

Uppdaterat: 2018-10-18

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss