Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Doxa AB

Doxa AB

Doxa AB
Kristallen
75451 Uppsala

Hemsida:

www.doxa.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Utvecklar, producerar och kommersialiserar bioaktiva keramer.

Teckningsperiod:

6 februari 2014 - 24 februari 2014

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

20,7 Mkr (+2,1 Mkr)

Teckningskurs:

8 kr per aktie och unit

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

62,1 Mkr pre-money.

Villkor:

Innehav av en aktie i Doxa ger en (1) uniträtt. Tre (3) uniträtter ger rätt att teckna en (1) unit. Varje unit består av en (1) akie och en (1) teckningsoption av serie TO 2. Varje tvåtal (2) teckningsoptioner ger rätt att teckna en (1) aktie till en teckningskurs om 10,00 SEK mellan 1 -30 juni 2014.

Post:

Minimum 625 units.

Övrigt:

Efter emissionen noterades aktien på First North. 2,1 Mkr av övertilldelningen användes, totalt togs 22,8 Mkr in.

Denna emission har lagts upp på nytt på Nyemissioner.se. Någon form av missbruk har skett, oklart om det är internt eller externt. Missbruket verkar begränsa sig till att uppgifter om två Doxa-emissioner har raderats.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss