Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Dlaboratory Sweden AB

Dlaboratory Sweden AB

Dlaboratory Sweden AB
Scheelevägen 17
223 70 Lund

Hemsida:

/www.dlaboratory.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

dLab erbjuder en lösning som gör att kunderna kan driva sina elnät bättre och på mer effektiva sätt.

Teckningsperiod:

8 mars 2021 - 26 mars 2021

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

50 Mkr + 10 Mkr

Teckningskurs:

7,95 kr per unit och aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

82,6 Mkr pre-money

Villkor:

Öppen för allmänheten. Varje unit innehåller en (1) aktie och en (1) teckningsoption TO 1.

Post:

100 units, minimum 700 units

Övrigt:

Dlaboratory noteras på First North den 21 april 2021.

35,5 Mkr av emissionen är säkrat på förhand via teckningsförbindelser.

Två teckningsoptioner av serie TO1 ger rätt att teckna en ny aktie för 11,10 kr under perioden 1-30 september 2022.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss