Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Diamyd Medical AB

Diamyd Medical AB

Diamyd Medical AB
Kungsgatan 29
111 56 Stockholm

Hemsida:

www.diamyd.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Diamyd Medical är verksamt inom läkemedelsutveckling, främst inriktat på diabetes. Diamyd Medical AB hette tidigare Diamyd Therapeutics AB.

Teckningsperiod:

5 juni 2013 - 20 juni 2013

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

20,7 Mkr

Teckningskurs:

2,10 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

4 juni 2013

Värdering:

Pre-money 20,7 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 1:1. Varje befintlig aktie i Diamyd Medical berättigar till en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Gäller för respektive A- och B-aktie.

Post:

Övrigt:

Uppdaterat: 2013-06-05

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss