Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i D&Company Nordic AB

D&Company Nordic AB

D&Company Nordic AB
Pentavägen 5b
187 30 Täby

Hemsida:

www.dcompanynordic.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

D&Company är en aktör på den Nordiska optikmarknaden. Genom den digitala plattformen IDUN erbjuder D&Company e-handelslösningar och digitala tjänster för optiker över hela Europa. D&Companys varumärkesportfölj inkluderar det egna varumärket Norr samt flera av Nordens mest kända varumärken genom licensieringsavtal.

Teckningsperiod:

31 oktober 2018 - 23 november 2018

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

20,8 Mkr + 3,3 Mkr

Teckningskurs:

13 kr per unit / 6,50 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

57,5 Mkr pre-money.

Villkor:

Post:

500 units. Varje unit består av två aktier och en teckningsoption av serie TO 1 2019.

Övrigt:

D&Company Nordic noteras på First North under december 2018. I mitten på november har bolaget ännu inte ansökt om notering, men verkar säkra på att processen ska bli klar i december.

D&Company har erhållit teckningsåtaganden om cirka 11,45 MSEK.

En teckningsoption av serie TO 1 2019 berättigar till teckning av en ny aktie under perioden 12 april 2019 – 29 april 2019 för ett lösenpris motsvarande sjuttio (70) procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt Nasdaq First Norths officiella kursstatistik under den period på tio handelsdagar som slutar två bankdagar innan utnyttjandeperioden börjar, dock att lösenpriset inte ska understiga aktiekursen i Nyemissionen eller överstiga 150 procent av aktiekursen i Nyemissionen.

Uppdatering: D&Company avbryter emissionen och skjuter på noteringen.

Uppdaterat: 2018-11-27

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss