Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Cyclezyme AB

Cyclezyme AB

Cyclezyme AB
Scheelevägen 22
223 63 Lund

Hemsida:

/www.cyclezyme.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Cyclezyme erbjuder enzymer och processer för energieffektiv återvinning av bland annat plastförpackningar och textil innehållande PET eller polyester.

Teckningsperiod:

18 oktober 2023 - 10 november 2023

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

7,4 Mkr

Teckningskurs:

8,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

11,6 Mkr pre-money

Villkor:

Öppen för allmänheten

Post:

1 aktie, minimum 236 aktier.

Övrigt:

Cyclezyme ska notera sig på Spotlight under december 2023. Observera dock att detta erbjudande inte har publicerats på Spotlight.

5,4 Mkr av 7,4 Mkr är säkerställt på förhand via teckningsåtagare från nya och befintliga aktieägare.

Uppdatering: Teckningstiden förlängd från 1 till 10 november 2023.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss