Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Curando Nordic AB

Curando Nordic AB

Curando Nordic AB
Scheelevägen 27
223 63 Lund

Hemsida:

curando.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Curando erbjuder en flexibel, obunden och bred digital integrationsplattform för att samla ett företags processer kring hälsa, hälsotjänster och data på ett ställe. Curando Nordic AB hette tidigare Rethinking Care Sweden AB.

Teckningsperiod:

29 maj 2018 - 29 maj 2018

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

1,39 Mkr

Teckningskurs:

1,35 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till Arenakoncernen AB.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss