Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i CTEK Holding AB

CTEK Holding AB

CTEK Holding AB
Rostugnsvägen 3
776 70 Vikmanshyttan

Hemsida:

ctekgroup.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

CTEK utvecklar och säljer laddstationer för fordonsbatterier.

Teckningsperiod:

10 mars 2023 - 24 mars 2023

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

350 Mkr

Teckningskurs:

17,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

8 mars 2023

Värdering:

874,7 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 2:5. Aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier.

Post:

Övrigt:

Bolagets största aktieägare, Latour, har åtagit sig att teckna sin pro-rata-andel om 30,6 procent av det totala antalet aktier och röster i CTEK i Företrädesemissionen. Utöver teckningsåtagandet har Latour ingått garantiåtagande avseende resterande del av Företrädesemissionen. Således är Företrädesemissionen fullt täckt genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden från Bolagets största aktieägare.

Flera större institutionella aktieägare i CTEK har uttryckt sitt stöd för Företrädesmissionen varav AP4, Skirner, AMF, Swedbank Robur och SEB som tillsammans äger cirka 27 procent av utestående aktier i CTEK, har lämnat avsiktsförklaringar om att teckna nya aktier motsvarande sina respektive pro-rata-andelar av Företrädesemissionen. Sammanlagt äger Latour och dessa aktieägare cirka 58 procent av utestående aktier i CTEK.

Slutliga villkor för företrädesemissionen, inklusive teckningskurs, förväntas offentliggöras omkring den 28 februari 2023.

Uppdatering: Cteks företrädesemission tecknades till 98,2 % med teckningsrätter. För återstående procent togs teckningar utan företrädesrätt i anspråk.

Uppdaterat: 2023-03-28

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss