Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Crunchfish AB

Crunchfish AB

Crunchfish AB
Stora varvsgatan 6A 4tr
211 19 Malmö

Hemsida:

crunchfish.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Crunchfish utvecklar unika lösningar för interaktion och kommunikation med mobilen.

Teckningsperiod:

17 oktober 2016 - 28 oktober 2016

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

60 Mkr

Teckningskurs:

15 kr

Likviddag:

Tre bankdagar efter utställd avräkningsnota.

Avstämningsdag:

Värdering:

166 Mkr pre-money.

Villkor:

Riktar sig till allmänheten i Sverige.

Post:

1 aktie, dock minimum 400 aktier.

Övrigt:

Crunchfish noteras på First North den 11 november 2016.

Totalt 25 nya och befintliga aktieägare har i Erbjudandet åtagit sig att teckna aktier för 45 MSEK. Handelsbanken Svenska Småbolagsfond är största enskilda teckningsåtagare och har åtagit sig att teckna aktier motsvarande 10 MSEK. Befintliga ägare har åtagit sig att teckna aktier för totalt 8,5 MSEK i Erbjudandet. Därtill kommer befintliga aktieägare i samband med noteringen att konvertera utestående konvertibel om 5,25 MSEK till samma villkor som övriga aktieägare i Erbjudandet.

Uppdaterat: 2016-10-17

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss