Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Corline Systems AB

Corline Systems AB

Corline Systems AB
Lefflersgatan 5
751 09 Uppsala

Hemsida:

www.corline.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Corline Systems utvecklar och marknadsför produkter som minskar bortstötning och ökar inväxt av transplanterade organ och celler.

Teckningsperiod:

18 mars 2016 - 6 april 2016

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

25,5 Mkr

Teckningskurs:

8 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

15 mars 2016

Värdering:

76,5 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:3. För varje aktie i Corline som innehas på avstämningsdagen erhålles en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen är via avtal om tecknings- och garantiåtaganden säkerställd till 100 procent.

Uppdaterat: 2016-03-10

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss