Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Copperstone Resources AB

Copperstone Resources AB

Copperstone Resources AB
Kungsgatan 62
753 18 Uppsala

Hemsida:

www.copperstone.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Copperstone Resources är ett mineralprospekteringsbolag med ett mål att bli ett producerande bas- och ädelmetallföretag inom 3 till 5 år. Bolaget innehar ett antal bearbetningskoncessioner och undersökningstillstånd i Kiruna (Viscariagruvan), Arvidsjaur (Copperstoneprojektet) och Smedjebacken (Tvistbogruvan) samtliga i Sverige. Största delen av Bolagets mineraltillgångar utgörs f n av koppar. Copperstone Resources AB hette tidigare Kopparberg Mineral AB.

Teckningsperiod:

3 februari 2009 - 20 februari 2009

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

4,8 Mkr

Teckningskurs:

0,07 kr per unit

Likviddag:

Avstämningsdag:

28 januari 2009

Värdering:

Pre-money 4,8 Mkr och post money 9,6 Mkr, exklusive optioner.

Villkor:

Företrädesrätt 1:1

Post:

Övrigt:

En unit består av 1 aktie och en option. Optionen ger rätt att teckna en aktie för 0,14 kr mellan den 1 april 2010 till 14 april 2010.

Uppdaterat: 2009-02-02

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss