Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Copperstone Resources AB

Copperstone Resources AB

Copperstone Resources AB
Kungsgatan 62
753 18 Uppsala

Hemsida:

www.copperstone.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Copperstone Resources är ett mineralprospekteringsbolag med ett mål att bli ett producerande bas- och ädelmetallföretag inom 3 till 5 år. Bolaget innehar ett antal bearbetningskoncessioner och undersökningstillstånd i Kiruna (Viscariagruvan), Arvidsjaur (Copperstoneprojektet) och Smedjebacken (Tvistbogruvan) samtliga i Sverige. Största delen av Bolagets mineraltillgångar utgörs f n av koppar. Copperstone Resources AB hette tidigare Kopparberg Mineral AB.

Teckningsperiod:

15 november 2007 - 30 november 2007

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

4,3 Mkr

Teckningskurs:

0,30 kr

Likviddag:

30 november 2007

Avstämningsdag:

12 november 2007

Värdering:

Villkor:

Företrädesrätt 2 B-aktier per 5 A- eller B-aktier.

Post:

Övrigt:

Handel i teckningsrätter äger rum under perioden 15 - 27 november 2007.

Uppdaterat: 2008-05-06

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss