Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Copperstone Resources AB

Copperstone Resources AB

Copperstone Resources AB
Kungsgatan 62
753 18 Uppsala

Hemsida:

www.kopparbergmineral.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Kopparberg Mineral är ett mineralprospekteringsbolag med sin kärnverksamhet i Bergslagen. Bolagets långsiktiga strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom investeringar i prospektering. Copperstone Resources AB hette tidigare Kopparberg Mineral AB.

Teckningsperiod:

17 juni 2019 - 1 juli 2019

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

24,1 Mkr

Teckningskurs:

0,46 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

13 juni 2019

Värdering:

Villkor:

Företrädesrätt 1:8.

Post:

Övrigt:

Copperstone har erhållit teckningsåtaganden och garantier uppgående till 70 procent av företrädesemissionen.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss