Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Copperstone Resources AB

Copperstone Resources AB

Copperstone Resources AB
Kungsgatan 62
753 18 Uppsala

Hemsida:

www.copperstone.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Copperstone Resources är ett mineralprospekteringsbolag med ett mål att bli ett producerande bas- och ädelmetallföretag inom 3 till 5 år. Bolaget innehar ett antal bearbetningskoncessioner och undersökningstillstånd i Kiruna (Viscariagruvan), Arvidsjaur (Copperstoneprojektet) och Smedjebacken (Tvistbogruvan) samtliga i Sverige. Största delen av Bolagets mineraltillgångar utgörs f n av koppar. Copperstone Resources AB hette tidigare Kopparberg Mineral AB.

Teckningsperiod:

8 februari 2017 - 23 februari 2017

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

23 Mkr

Teckningskurs:

0,41 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

6 februari 2017

Värdering:

69 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:3. Varje befintlig aktie ger en (1) teckningsrätt. Det erfordras tre (3) teckningsrätter för att förvärva en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Ett garantikonsortium har, jämte redan lämnade teckningsförbindelser om ca 1,5 MSEK, förbundit sig att teckna aktier i nyemissionen upp till cirka 80 % eller cirka 18,5 MSEK.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss