Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Copperstone Resources AB

Copperstone Resources AB

Copperstone Resources AB
Kungsgatan 62
753 18 Uppsala

Hemsida:

www.copperstone.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Copperstone Resources är ett mineralprospekteringsbolag med ett mål att bli ett producerande bas- och ädelmetallföretag inom 3 till 5 år. Bolaget innehar ett antal bearbetningskoncessioner och undersökningstillstånd i Kiruna (Viscariagruvan), Arvidsjaur (Copperstoneprojektet) och Smedjebacken (Tvistbogruvan) samtliga i Sverige. Största delen av Bolagets mineraltillgångar utgörs f n av koppar. Copperstone Resources AB hette tidigare Kopparberg Mineral AB.

Teckningsperiod:

21 september 2012 - 5 oktober 2012

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

13,5 Mkr

Teckningskurs:

3,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

18 september 2012

Värdering:

Pre-money 22,5 Mkr, exklusive eventuella optioner etc.

Villkor:

Företrädesrätt 3:5. Varje fem (5) befintliga aktier, oavsett aktieslag, berättigar till teckning av tre (3) units. 1 unit består av 1 aktie i Kopparberg Mineral, 1 teckningsoption, 1 köpoption på av Kopparberg Mineral innehavda aktier i Nordic Iron Ore.

Post:

Övrigt:


Varje teckningsoption ger rätten att under perioden 1 november 2013 – 31 januari 2014 teckna en ny B-aktie i Kopparberg Mineral för 4,50 SEK.

Varje sextal (6 st) köpoptioner ger rätt att förvärva en (1) aktie i Nordic Iron Ore AB för 25 SEK/st mellan 15 januari 2013 – 30 april 2013.

Ett garantikonsortium har, jämte lämnade teckningsförbindelser, förbundit sig att teckna units i företrädesemissionen upp till 80 procent av emissionsbeloppet, motsvarande cirka 10,8 MSEK.

En övertilldelningsoption på 5 Mkr kan komma att användas.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss