Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Confidence International AB

Confidence International AB

Confidence International AB
Rissneleden 136
17457 Sundbyberg

Hemsida:

www.confidence.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Confidence är en systemintegratör som erbjuder värdeskapande säkerhet.

Teckningsperiod:

25 mars 2015 - 10 april 2015

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

9,5 Mkr

Teckningskurs:

0,35 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

20 mars 2015

Värdering:

9,5 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:1. För varje aktie som innehas erhålles en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Ett antal av Confidence större aktieägare har meddelat att de ställer sig positiva till Företrädesemissionen. Tillsammans har dessa aktieägare för avsikt att teckna minst 50 % av aktierna i Företrädesemissionen. Utöver detta kan det bli aktuellt att teckna emissionsgarantier för att ytterligare säkerställa delar av eller hela emissionen.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss